Tjejkvällar är en mötesplats för tjejer i åldern 12-14 år där vi designar, skapar, snackar och umgås kravlöst tillsammans. Vårt mål är att skapa en gemenskap där tjejerna kan få utveckla sin självkänsla och självkännedom med ord såväl som kreativt skapande. 
Vi kommer  utforska olika former av skapande och handarbete, som kan bidra till ökad självkänsla, det kan vara ett utlopp för känslor som är svåra att sätta ord på, och de kan uppleva tillfredsställelsen av eget skapande.


Hantverk vi kommer utforska i höst: 
Keramik, måleri, textil och återbruk 


Arrangör: Aktiv ungdom och Rädda Barnen 
Datum:     Varje Torsdag 
                      17:30 - 19:30 
                     From 22 september - 15 december (12 träffar)
Plats: "Stugan" Peterson-Bergers väg 18
Anmälan: Görs i formuläret nedan. Går även bra att anmäla sig efter startdatum. 
Fika: Bjuds på lättare fika vid varje träff

 

Tjejkvällars upplägg och verksamhet styrs demokratiskt. Deltagarna kan vara med och påverka vad vi skapar, samtalar kring och hur de vill att verksamheten ska se ut. 

Medlemskap i Aktiv Ungdom Uppsala är avgiftsfritt efter anmälan. Olycksfallsförsäkring ingår.
 

"Stugan"
Peterson-Bergers väg 18

Om Aktiv Ungdom 
Aktiv ungdoms övergripande mål är att alla barn och unga i vårt samhälle ska ha en stimulerande och utvecklande fritid, med aktiviteter där man får känna sig meningsfull och sedd. En fritid som genomsyras av respekt för varandra och där man får känna sig kreativ och ha kul. 

Aktiv Ungdom är en riksomfattande organisation för barn & ungdomar som bedrivs i objektiv anda utan religiös eller partipolitisk påverkan.
Aktiv Ungdom vill ge barn & ungdomar en meningsfull fritid med inriktning på eget skapande.
Aktiv Ungdom vill genom sin verksamhet motverka alla former av drogmissbruk och våld.Om Rädda Barnen 
Rädda barnen arbetar för alla barns självklara rätt att överleva, utvecklas och växa upp i trygghet.
Här och nu för framtiden förändrar vi barns liv - för att trygga barn blir trygga vuxna. 

Rädda Barnen är världens största självständiga barnrättsorganisation. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barns rättigheter ska bli verklighet, i Sverige och runt om i världen. Barnkonventionen slår fast att alla barn och ungdomar upp till 18 år har samma rättigheter. Rätt att leva och utvecklas. Rätt att växa upp i trygghet och skyddas mot övergrepp. Rätt att ge uttryck för sina åsikter i frågor som berör dem och rätt att bli respekterade för vad de tycker och tänker.
Barnets bästa ska alltid komma i första rummet. För när barnen blir trygga blir världen trygg.


Tjejkvällar är ett samarbete mellan
Aktiv Ungdom och Rädda Barnen;
 drivs av engagerade unga kvinnor. 


 


Kontakt tjejkvällar
gottsundatjejkvallar@gmail.com


Kontakt Aktiv Ungdom Uppsala
aktivungdom.uppsala76@gmail.com

Medlemskap
Medlemskap i Aktiv Ungdom Uppsala är avgiftsfritt efter anmälan. Olycksfallsförsäkring ingår.
 

gottsundatjejerna