Kursanmälan PåsklovskulFöreningen Aktiv Ungdom Uppsala

 

aktivungdom.uppsala76@gmail.com


Telefon

070-36 48 161, lämna meddelande så ringer vi upp.
Postadress

Aktiv Ungdom
c/0 Gidö Stenhagsvägen 171
752 60 Uppsala
 


PlusGiro

85 31 10-5

Org.nr

817601-9506