Årsmöte måndagen den 26 april 2021 kl 18. Mötet sker digitalt via Teams.  Skicka din anmälan till föreningens nya e-postadress aktivungdom.uppsala76@gmail.com senast den 19 april. Därefter kommer du att få en länk till mötet.
Handlingar skickas ut efter anmälan till de som anmält sig till det digitala mötet.
Motioner skickas in senast till den 12 april.
Välkommen !

Aktiv Ungdom är en riksomfattande organisation för barn & ungdomar som bedrivs i objektiv anda utan religiös eller partipolitisk påverkan.

Aktiv Ungdom vill ge barn & ungdomar en meningsfull fritid med inrikting på eget skapande.

Aktiv Ungdom vill genom sin verksamhet motverka alla former av drogmissbruk och våld.

MEDLEMSKAP

Medlemsavgiften i Aktiv Ungdom Uppsala är 100 kr/ år. I avgiften ingår en olycksfallsförsäkring, 
 

Stipendium