VAD ÄR AKTIV UNGDOM

Aktiv Ungdom är en riksomfattande organisation för barn & ungdomar som bedrivs i objektiv anda utan religiös eller partipolitisk påverkan.

Aktiv Ungdom vill ge barn & ungdomar en meningsfull fritid med inrikting på eget skapande.

Aktiv Ungdom vill genom sin verksamhet motverka alla former av drogmissbruk och våld.

MEDLEMSKAP

Medlemsavgiften i Aktiv Ungdom Uppsala är 100 kr/ år. Som medlem får du olycksfallsförsäkring, förtur till våra aktiviteter, möjlighet att påverka vårt utbud samt vårt medlemsblad.
 

Pyssel på


Reflexjakt och eldblåsning i Stadskogen.

Stipendium

CIRKUS

DANS

TEATER

 -