Medlem

Vem kan bli medlem?

Föreningen Aktiv Ungdom är öppen för alla.  Vill du vara medlem utan att delta i våra aktiviteter? Då betalar Du in 100 kr på vårt plusgiro 85 31 10 - 5 . Ange namn, adress och födelseår.

 

Tack för att Du stöder oss

 

Vad kostar det?

Medlemsavgift

100 kr/ år

 

Ansök om medlemskap