Medlem

Vem kan bli medlem?

Föreningen Aktiv Ungdom är öppen för alla.  Vill du vara medlem utan att delta i våra aktiviteter?  Ange födelseår.

E-postadress aktivungdom.uppsala76@gmail.com

Tack för att Du stöder oss

Vad kostar det?

Medlemsavgift

Medlemskap i Aktiv Ungdom Uppsala är avgiftsfritt efter anmälan. Olycksfallsförsäkring ingår.