Sommarjobb som gruppledare vid Sommarkul i Gottsunda

1. Börja med att läsa hela texten så du förstår vad arbetet innebär.
2. Är det av intresse för dig gå då vidare med ansökan.
3. Så här söker feriejobb hos oss: Skicka personligt brev samt CV med
referenser till aktivungdom.uppsala76@gmail.com
Berätta om dig själv, vad kan du tillföra i vår verksamhet och varför ska vi
anställa just dig. Skriv utförligt ca 1 A4 sida. Sista ansökningsdag är 31 mars.

Aktiv Ungdom Uppsala och Rädda Barnen Uppsala anordnar dagläger för barn 6-12 år.
Vi erbjuder gratis aktiviteter för ca 90 barn i olika omgångar veckorna 27-32, alla vardagar
kl. 09.30 – 14.30. Barnen går tillsamman med gruppledare till olika stationer
där aktivitets- ledaren ansvara för sin aktivitet.
Projektledaren och samordnare har huvudansvaret för verksamheten.

Vi har verksamhet i sporthallen i Gottsunda
samt i mindre lokaler i och runt Gottsundacentrum.
Aktiviteter som vi kan erbjuda är bl.a aktiviteter i naturen, cirkus, bollsporter, hinderbarna och olika rörelseaktiviteter,skapande verksamhet, besök i simhall, legobygge, scouting, akrodans (dans och gymnastik), bakning, spel och lekar m.m. Många aktiviteter sker utomhus.
Vi åker på någon heldagsutflykt med turistbuss utanför Uppsala och gör halvdagsutflykter inom Uppsala. Under arbetstiden talar vi alla svenska.

Som gruppledare följa man sin barngrupp mellan olika aktiviteter, räknar antalet barn i sin grupp vid varje förflyttning så ingen kommer bort eller glöms kvar. Som gruppledare deltar man aktivt, oavsett aktivitet. Vid aktiviteter som barnen har svårt att klara kan gruppledaren ge en hjälpande hand. Aktivitetsledaren talar om för er hur ni ska göra men alla ledare har ansvar för att aktiviteterna är säkra för barnen.

Gruppledaren stöttar barnen och ser till att de blir sedda, att de lyckas och ibland kan de även behöva tröst. Pedagogisk lunch med barngruppen, hålla ordning i matsalen.
Leda en egen aktivitet för gruppen på lunchrasten i väntan på nästa schemalagda aktivitet. Ev. ta hand om ett barn som behöver extra stöttning och kanske inte fungerar vid alla aktiviteter (jobba som personlig assistent).

Som feriearbetare måste du delta i de utbildningar som erbjuds, bl.a. Rädda Barnens
utbildning Tryggare tillsammans som genomförs innan vecka 27.
Därefter ska du fylla i ett test via nätet (obligatoriskt).
Ingen genomförd utbildning och inget inlämnat test= inget jobb.
Utdrag från belastningsregistret (obligatoriskt)
beställs hos polisen, inget utdrag = inget jobb,
 vi får inte anställa om vi inte sett ett utdrag.

Du ska kunna jobba 3 veckor i sträck, antingen veckorna 27-29 eller 30-32. Vi erbjuder 90 tim/ feriearbetare. Vi söker både tjejer och killar som fyllt 18 år. Du ska vara

ansvarstagande, tycka om att vara med barn och kunna samarbeta i grupper.