Årsmötet är framflyttat till torsdagen den 16 april kl 18 på Vretgränd 18 i Uppsala. Möjlighet finns då att delta t.ex hemifrån genom "digitalt mötesrum". Ange vid anmälan, senast den 13 april, om du deltar på plats på Vretgränd eller digitalt. Anmäla kan ske till e-postadress aktiv.ungdom@tele2.se
För att komma in till våning 3 på Vretgränd, ring Lovisa 072 747 1020.
Deltar du digitalt så kommer instruktion per e-post efter anmälan.
Handlingar finns på plats i lokalen på Vretgränd. Den som deltar digitalt får handlingar per e-post.
Välkommen !

Aktiv Ungdom är en riksomfattande organisation för barn & ungdomar som bedrivs i objektiv anda utan religiös eller partipolitisk påverkan.

Aktiv Ungdom vill ge barn & ungdomar en meningsfull fritid med inrikting på eget skapande.

Aktiv Ungdom vill genom sin verksamhet motverka alla former av drogmissbruk och våld.

MEDLEMSKAP

Medlemsavgiften i Aktiv Ungdom Uppsala är 100 kr/ år. Som medlem får du olycksfallsförsäkring, förtur till våra aktiviteter, möjlighet att påverka vårt utbud samt vårt medlemsblad.
 

Pyssel på


Reflexjakt och eldblåsning i Stadskogen.

Stipendium

CIRKUS

DANS

TEATER

 -